DE  EN  CH  PL  NL  BE  RU  CZ  FR  Contact  Hotline +31 50 318 2247

Impressum

Exploitant van de website www.ela-container.nl en www.ela-container.be en facturatieadressen voor leveranciers:

ELA Container Nederland B.V.
Rouaanstraat 39
9723CC Groningen

Nederland / The Netherlands
Tel: +31 50 318 22 47
Fax: +31 50 318 51 29

E-mail: info@ela-container.nl

ELA Container Belgium BVBA
Eurolaan 9
9140 Temse

België / Belgium
Tel: +32 3 771 9669

E-mail: info@ela-container.be

Directie:

Tim Albers, Dipl.-Kfm.
Liesel Albers-Bentlage
Günter Albers, Betriebswirt (HWF)

Geregistreerd bij het Amtsgericht Osnabrück onder:

HRB 120035
BRW-nr. DE117325581

Bankrekeningen:

Sparkasse Emsland
IBAN: DE62 2665 0001 0002 0006 77
SWIFT-BIC: NOLADE21EMS7

Deutsche Bank Meppen
IBAN: DE52 2677 0095 0050 3797 00
SWIFT-BIC: DEUTDE3B267

Oldenburgische Landesbank Haren
IBAN: DE24 2802 0050 6864 4442 00
SWIFT-BIC: OLBODEH2

Contactpersoon bij vragen over de website:

Hoofd marketing: Hendrik Fischer
E-mail: hendrik.fischer@container.de

Contactpersoon bij vragen over privacybeleid:

Marie-Theres Neubert
E-mail: privacy@ela-container.nl

Gegevensbescherming:

Door het bezoek aan de website kan informatie (datum, tijd, bezochte pagina) over het bezoek op de server worden opgeslagen. Er worden geen persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadres) opgeslagen.

Voor zover er persoonlijke gegevens worden verzameld, gebeurt dit, zoveel mogelijk, alleen met voorafgaande toestemming van de gebruiker van de website. Doorgeven van de gegevens aan derden vindt niet plaats zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

De aanbieder wijst erop dat de overdracht van gegevens via het internet (bijv. per e-mail) veiligheidshiaten vertonen en dat de gegevens niet honderd procent beveiligd kunnen worden tegen het vergaren door derden. De aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die door dergelijke veiligheidshiaten ontstaat.

De aanbieder behoudt zich het recht op gerechtelijke stappen voor in het geval ongewenste reclame door bijvoorbeeld spam-e-mails wordt toegestuurd.

Copyright:

© Copyright 2014 - ELA Container GmbH Haren (Duitsland). Alle rechten voorbehouden. Tekst, foto's, afbeeldingen, geluid, animaties en video's en de lay-out op de ELA-website zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd, gedistribueerd, veranderd of toegankelijk gemaakt worden voor derden.

Disclaimer van aansprakelijkheid:

Alle rechten voorbehouden. De informatie is eigendom van ELA Container GmbH. Zij geven de meest recente informatie op het moment van publicatie. Aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en gegevens is uitgesloten. De informatie op de webpagina's is in geen geval een wettelijke garantie. ELA Container GmbH behoudt zich het recht voor, indien nodig, wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in de verstrekte informatie of gegevens. Aan de hier beschreven onderwerpen kunnen geen rechtsaanspraken worden ontleend. Aanbiedingen zijn vrijblijvend. ELA Container GmbH is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of gegevens op deze website. Er rusten geen rechten en plichten tussen ELA Container GmbH en de gebruiker van de website of derden. De inhoud van ELA Container GmbH is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt of opgeslagen in een informatiesysteem, geheel noch gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Met het oog op een betere leesbaarheid en begrijpelijkheid worden persoonlijke termen alleen mannelijk vermeld; ze verwijzen op dezelfde manier naar beide seksen. Alle informatie of gegevens, het gebruik ervan en alle handelingen, gedogen of nalaten in verband met de website van ELA Container GmbH zijn uitsluitend onderworpen aan het Duitse recht, met uitsluiting van het internationale recht. Plaats van uitvoering en exclusieve jurisdictie is Haren.

Wij doen uitsluitend zaken op basis van onze algemene voorwaarden. Die vindt u in het tabblad "Service" onder Downloads.

Concept, redactie en design:

schmitz Visuelle Kommunikation
Wuppertal

Technische realisatie en Content Management System:

Systemantics
Viersen