DE  EN  CH  PL  NL  BE  RU  CZ  FR  Kontakt  Hotline +49 5932 506-0

Projekt v Angole

Právě v oblastech se slabou infrastrukturou ukazují mobilní řešení společnosti ELA, co umějí. Pro stavbu nového logistického centra v provincii Cuanza Sul v Angole převezla společnost ELA 188 mobilních kontejnerů až na západní pobřeží Afriky. Celý kontejnerový systém byl plánován v Německu, v Harenu, kde se taky postavil a uvedl do zkušebního provozu. Kontejnery jsou vybaveny klimatizací, topením, větracím systémem, systémem hlášení vzniku požáru s centrálním velínem ve vrátnici a hasícím systémem s přípojkami a hadicemi. Na přání zákazníka jsou kontejnery i kompletně vybaveny nábytkem a obsahují i plán únikových cest se systémem nouzové elektřiny. Technické jednotky jako klimatizace a topení jsou umístěny v oddělených agregátových kontejnerech. Po uvolnění byly kontejnery převezeny do nizozemského přístavu Vlissingenu. Nakládka modulů trvala celý den a celou noc. Lodí se pak dostaly na místo určení Porto Amboim, kde školený tým ELA vybudoval kontejnerový komplex s kancelářemi, jednacími místnostmi, sanitárními prostory, šatnami, velkou kantýnou s průmyslovou kuchyní a se skladovacími a chladícími místnostmi a vrátnicí.

Fakta

Rok výroby

2010

Počet použitých kontejnerů

188

Plocha

cca 2.800 m²

Prostorová řešení

Kanceláře, jednací místnosti, sanitární místnosti, šatny, velká kuchyň, chladící/skladovací prostory, jídelny, vrátnice