DE  EN  CH  PL  NL  BE  RU  CZ  FR  Kontakt  Hotline +49 5932 506-0

Dodali jsme prostory pro kliniku

ELA Container v medicínské oblasti

Potřeba medicínských zařízení se zvyšuje. Stále častěji musí nemocnice krátkodobě vytvořit další místo pro pacienty,péči a diagnostiku - ať už kvůli stoupajícímu počtu nemocných nebo kvůli nezbytným stavebním úpravám. Funkčnost prostor a prostorová dispozice jako takové kladou velké nároky na dodavatele mobilních systémů jako např. ELA Container.

Díky dlouholetým zkušenostem s mobilními prostory pro kliniky je ELA odborníkem na vybudování kontejnerových prostor právě pro taková zařízení. ELA dispozici přesně přizpůsobuje požadavkům zaměstnanců a pacientů a přitom výslovně zohledňuje postupy a procesy vyšetřování v medicínském provozu. Jen tak lze zajistit, aby všechno – i přes probíhající přestavbu – fungovalo hladce.

Aktuální příklad nasazení modulů společnosti ELA ve zdravotnické oblasti najdete na odborné klinice Rusteberg v Marthu. Klinika se psychoterapeuticky stará o pacienty a pomáhá s jejich opětným sociálním a profesním začleněním do společnosti. Kvůli nutné přestavbě poskytuje společnost ELA Container odborné klinice po celý rok celkem 25 přechodných prostor, mezi nimi i 14 prémiových kontejnerů s mimořádnou šířkou tří metrů. Společně s 11 dalšími kvalitními allroundery se standardními rozměry tak vznikne užitná plocha 417 metrů čtverečních.

V přechodné klinice najdete kromě místností na terapii, kanceláří a společenských prostor i jídelnu, kuchyň a ošetřovnu. Navíc chodby a sanitární místnosti. Díky širokým oknům se do místností dostává hodně světla. Pro okamžité nasazení vybavila společnost ELA prostory ihned i kabelovými kanály - takto mohly být elektrické přístroje, jako počítače, fax a kopírky skoro okamžitě zprovozněny.

Jens Golle z architektonické kanceláře Müller & Lehmann si velice váží flexibility mobilních prostor společnosti ELA. „V tomto projektu se opět dokázalo, jaké rozmanité možnosti nabízí mobilní prostory společnosti ELA ", říká Golle. Počínaje plánováním až po realizaci nám v ELA Container poskytli skvělé kompletní služby. I samotná odborná klinika je spokojena s přechodným řešením. „Je to skutečně pravda, že jsme vlastně podcenili komfort mobilních prostor", potvrzuje primářka kliniky Karin Haupt-Karvountzis.

Ke stažení