DE  EN  CH  PL  NL  BE  RU  CZ  FR  Kontakt  Hotline +49 5932 506-0

Ostatní příslušenství

Potřebujete zvláštní příslušenství pro školy nebo mateřské školy, jako například akustické clony pro lepší absorbování hluku nebo ochranný prvek do dveří, abyste zvýšili bezpečnost dětí? Nebo chcete přídavnou vrstvu atiky na střeše kontejneru? I pro taková přání je ELA správným partnerem. Navažte kontakt se svým kontaktním partnerem ve společnosti ELA, pokud by potřebné příslušenství nebylo k dispozici v rámci pronajímaných kontejnerů – ELA se o Vaše přání postará.

Přehled dodatečného příslušenství

Ke stažení