AT  DE  EN  CH  PL  NL  BE  RU  CZ  FR  Kontakt  Hotline +49 5932 506-0

Impressum

Provozovatel webové stránky container.de a fakturační adresa pro dodavatele:

ELA Container GmbH
Zeppelinstraße 19 - 21
49733 Haren (Ems)

Tel.: +49 (0)5932 506-0
Fax: +49 (0)5932 506-10

E-mail: info@container.de

Výkonní společníci:

Tim Albers, Dipl.-Kfm.
Liesel Albers-Bentlage
Günter Albers, Betriebswirt (HWF)

společnost je zapsána u okresního soudu Osnabrück pod:

HRB 120035
DIČ: DE117325581

Bankovní spojení:

Sparkasse Emsland
IBAN: DE62 2665 0001 0002 0006 77
SWIFT-BIC: NOLADE21EMS7

Deutsche Bank Meppen
IBAN: DE52 2677 0095 0050 3797 00
SWIFT-BIC: DEUTDE3B267

Oldenburgische Landesbank Haren
IBAN: DE24 2802 0050 6864 4442 00
SWIFT-BIC: OLBODEH2

Kontaktní osoba v případě otázek týkajících se webové stránky:

Vedení marketingu Hendrik Fischer
E-mail: hendrik.fischer@container.de

Kontaktní osoba v případě otázek týkajících se ochrany údajů:

Martin Lampen
E-mail: privacy@ela-container.com

Ochrana dat:

Návštěvou této internetové prezentace dochází k uložení informací o Vašem přístupu na serveru (datum, čas, navštívené stránky). Neukládají se osobní data (např. jméno, adresa nebo email).

Pokud budete dotazováni na osobní údaje, pak pouze na základě předchozího souhlasu ze strany uživatele webové stránky. Předání dat třetím subjektům neprobíhá bez výslovného souhlasu uživatele.

Poskytovatel upozorňuje, že přenos dat po internetu (např. emailem) vykazuje bezpečnostní mezery a stoprocentní ochrana dat před přístupem třetích stran nemůže být zaručena. Poskytovatel nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé těmito bezpečnostními mezerami.

Poskytovatel si vyhrazuje právní kroky pro případ nepožadovaného zasílání reklamních informací, např. v podobě spamu.

Autorská práva:

© Copyright 2014 - ELA Container GmbH Haren (Německo). Všechna práva vyhrazena. Texty, obrázky, zvuky, animace a videa a jejich umístění na webové stránce společnosti ELA podléhají ochraně dle autorského práva a jiných podobných práv. Je zakázáno obsah této webové prezentace za komerčním účelem kopírovat, předávat, měnit nebo třetím zpřístupňovat.

Ručení:

Všechna práva vyhrazena. Informace jsou majetkem společnosti ELA Container GmbH. Tyto údaje představují nejnovější informace v době zveřejnění. Odpovědnost nebo záruka aktuálnosti, správnosti a úplnosti poskytnutých informací a údajů je vyloučena. Informace na webových stránkách nejsou za žádných okolností právními zárukami. Společnost ELA Container GmbH si vyhrazuje právo na změny nebo doplnění informací nebo poskytnutých údajů v případě potřeby. Z zde popsaných oblastí nelze odvodit žádné právní nároky. Nabídky jsou nezávazné ve všech částech. ELA Container GmbH nezodpovídá za žádné přímé nebo nepřímé škody vyplývající z použití informací nebo údajů uvedených na této webové stránce. Práva a povinnosti mezi společností ELA Container GmbH a uživatelem webových stránek nebo třetími stranami neexistují. Obsah společnosti ELA Container GmbH je chráněn autorskými právy. Obsah nesmí být reprodukován a / nebo publikován zcela nebo zčásti bez předchozího písemného souhlasu autora nebo uloženého v informačním systému. Osobní jména jsou uvedena v mužské formě pro snadné čtení a porozumění; vztahují se k oběma pohlavám stejným způsobem. Veškeré informace nebo údaje, jejich použití, jakož i veškerá jednání, tolerance nebo opomenutí související s webovou stránkou společnosti ELA Container GmbH podléhají výhradně německému právu, s výjimkou mezinárodního práva. Místo plnění a výlučné místo příslušnosti je Haren.

Pracujeme výhradně na základě našich Všeobecných obchodních podmínek. Tyto najdete v rubrice „Servis“ pod „Ke stažení“.

Koncepce, redakce a design:

schmitz Visuelle Kommunikation
Wuppertal

Technická realizace a systém řízení obsahu:

Systemantics
Viersen