DE  EN  CH  PL  NL  BE  RU  CZ  FR  Kontakt  Hotline +49 5932 506-0

Jídelny

Stále více podniků a zřizovatelů škol sází na časově omezené využívání kuchyní a stravování. Jako kompletní poskytovatel mobilních prostorů dává ELA k dispozici plně vybavené a provozuschopné jídelny a kantýny na staveništích a menzy pro školy a univerzity. Plánování probíhá v úzké spolupráci se zákazníkem, aby celý komplex fungoval dle daných požadavků a hospodárně.

Rozšíření elektrárny Wilhelmshaven

Projekt v Angole